نقشه برداری زمینی (SURVEYING)

 

نقشه برداری زمینی قدیمی ترین روش اندازه گیري و تعیین موقعیت دقیق عوارض در علوم ژئوماتیک می باشد که اکنون نیز دارای زمینه های فعالیت گسترده و پایه ای برای سایر حوزه های ژئوماتیک از قبیل: فتوگرامتری، ژئودزی، نجوم ژئودزی ، هیدروگرافی، کاداستر، GPS ، GIS،  سنجش از دور می باشد

بخش مهمی از فعالیت های تهیه نقشه در کلیه حوزه های ژئوماتیک را گروههای زمینی نقشه برداری به عهده دارند به نحوی که وزن قابل توجهی از پروژه ها را در بر می گیرند در بخش نقشه برداری زمینی با بهره گیری از کارشناسان و متخصصان و با در اختیار داشتن دستگاههای اندازه گیری دقیق (2 ست جی پی اس سه فرکانسه  و 4 دستگاه دوربین توتال) فعالیت هایی به شرح ذیل اجرایی می گردند.

 

 

فعالیت های مرتبط با  نقشه برداري زمینی

  1. تهیه نقشه های توپوگرافی
  2. تهیه نقشه های مسیر
  3. تهیه پروفیل طولی و عرضی
  4. تعیین موقعیت نقاط و ایجاد شبکه مبنایی
  5. تهیه نقشه های ثبتی(کاداستر)
  6. نقشه برداري ابنیه تاریخی
  7. بازنگری و بروز رسانی نقشه
  8. ایجاد نقاط مبنایی و ماندگار
  9. ترازیابی دقیق