لیدار (Lidar)

شرکت جهان ترسیم با دارا بودن تکنولوژي لیدار می تواند در برداشت اطلاعات مکانی سرعت و هزینه را به کمترین میزان خود رسانده و انبوهی از اطلاعات را به سرعت برداشت و پردازش نماید این سیستم  تکنیکی قدرتمند در سنجش از راه دور لیزري میباشد. تکنیک لیدار مشابه اصول رادار کار میکند که بعضی اوقات نیز رادار لیزري نامیده میشود. اختلاف اصلی بین لیدار و رادار در واقع نوع طول موجهاي تابشی مورد استفاده است. رادار طول موجهایی در ناحیه رادیویی را استفاده میکند در حالی که لیدار طول موجهاي لیزري را بکار میبرد.

در برخی از سیستم هاي LIDAR به نام CLR – Coherent Laser Radars علاوه بر اطلاعات دامنه و زمان اطلاعات فاز Phase نیز ثبت میشوند.به صورت کلی LIDAR خیلی شبیه به یک دوربین نقشه برداري توتال استیشن کار میکند. به این صورت که، در واقع یک سیستم فرستنده وگیرنده لیزري با ظرافت به سطح زیرین هواپیما و یا بر روي هر وسیله در حال حرکت نصب شده و از زمان شروع به حرکت وسیله مورد نظر، پالسهایی به صورت پرتو باریک لیزري به سمت زمین و یا عوارض مقابل ارسال میگردند و پس از برخورد با عوارض و بازتابش آنها اطلاعات مورد نظر توسط سیستم ضبط ثبت خواهد گردید .دستگاههای LIDAR  اولیه نسبتاً بزرگ، سنگین با مصرف انرژي بالا بودند.. ولی با پیشرفت علم و تکنولوژي این نقایص به مرور زمان کم شده و باعث شد تا هزینه برداشت اطلاعات مکانی نیز کاهش یابد.

این شرکت با دارا بودن یک سیستم لیزر اسکن که بر روی خودرو یا هروسیله زمینی قابلیت نصب دارد قادر است کلیه پروژه های مرتبط را در کوتاه ترین زمان به انجام رسانیده و تاییدیه فنی اجرای پروژه را نیز از سازمان نقشه برداری کشور اخد نماید.