سیستم اطلاعات مکانی و جغرافیایی (GIS)

سیستم اطلاعات جغرافیایی(Geographic Information System) یا GIS یک سامانه برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی می باشد که قابلیت جمع آوری، ذخیره، تجزیه وتحلیل و نمایش اطلاعات مکانی را دارا ست. این سیستم با جمع آوری و تلفیق اطلاعات پایگاه داده های معمولی، به وسیله تصویر سازی و استفاده از آنالیز های جغرافیایی، اطلاعاتی را برای تهیه نقشه‌ها فراهم می‌سازد

در حال حاضر این شرکت با مطالعه مناطق مختلف، با توجه به نیازها و توان الکولوژیک هر منطقه از کشور در بخش‌های مختلف (مانند مطالعات زیست‌محیطی، برنامه‌ریزی شهری و شهرداری، خدمات ایمنی شهری، مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری، تهیه نقشه‌های پایه، مدیریت کاربری اراضی، خدمات بانکی، خدمات پستی، مطالعات جمعیتی و مدیریت تأسیسات شهری مثل برق، آب،گاز، و..) سامانه ای منحصر به فرد برنامه نویسی و ارائه نماید و در بلند مدت نیز با پشتیبانی اطلاعاتی،اطلاعاتی و نرم افزاری و آموزشی از آن حمایت لازم را بعمل آورد.

 

فعالیت ها ی بخش سيستم‌ اطلاعات جغرافيايي GIS

  1. جمع‌آوری، ذخيره، و تجزيه و تحليل اطلاعات مکانی
  2. ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی
  3. انجام تحليل‌ها
  4. بهنگام‌سازي داده‌ها
  5. قابليت رديابی و بررسی تغييرات
  6. مكان‌يابی پروژه‌های
  7. ویژه سازی نرم افزارها
  8. تهیه نقشه های موضوعی
  9. تهیه شبکه اطلاعات مکانی اینترانت
  10. برگزاری دوره های آموزشی